Ing. Ľubica Stanovská

- certifikovaný terapeut TČM

Dlhodobo sa venujem alternatívnym metódam liečenia. Vždy som si vyberala také techniky, ktoré sú účinné v liečbe ľudského tela a duše, preto som absolvovala množstvo seminárov a školení zameraných na manuálnu liečbu ale najviac ma ovplyvnila tradičná čínska medicína a aromaterapia. Pri liečbe pacientov využívam kombináciu tradičnej čínskej medicíny, aromaterapie a Bachových esencií ale aj ostatných techník liečenia tak aby som pacientovi čo najviac pomohla.

Moje vzdelanie:

 • jún 2023 - postgraduálny seminár Liečba orgánových ochorení podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb a pridružených patologických stavov – 11. revízia, kapitola 26 – ochorenia okruhu pľúc a okruhu ľadvín s MUDr. Jozefom Luckým
 • jún 2023 - kurz Čínska medicína a Bachove kvetové esencie s MUDr. Dagmar Komárkovou
 • marec 2023 - postgraduálny seminár Liečba orgánových ochorení podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb a pridružených patologických stavov – 11. revízia, kapitola 26 – ochorenia okruhu pečene a okruhu sleziny s MUDr. Jozefom Luckým
 • november 2022 - postgraduálny seminár Mimoriadne dráhy a transformácia emočných, osobnostných a sociálnych problémov pacienta - TCM INSTITUT Praha
 • október 2022 - postgraduálny seminár Beauty - akupunktúra - omladzovacie techniky tváre - TCM INSTITUT Praha
 • január 2018 - jún 2022 - TCM INSTITUT Praha - štúdium Tradičnej čínskej medicíny ukončené záverečnou skúškou s certifikátom - súčasťou bolo štúdium akupunktúry pod vedením MUDr. Dagmar Komárkovej, MUDr. Lenky Gluvňovej, fytoterapie pod vedením MUDr. Jozefa Luckého, MUDr. Štefánie Ebenovej, Ph.D., MUDr. Eriky Goetzovej, dietetiky pod vedením Marty Thovtovej a Ing. Martina Řezníčka, čínskej liečebnej masáže Tuina s Mariánom Košom, Qi Gongu pod vedením Vlastimila Kroupu a modernej medicíny pod vedením MUDr. Lenky Gluvňovej, MUDr. Karolíny Bílkovej a MUDr. Nikoly Jakoubě a ďalších odborníkov na TČM
 • vrámci štúdia na TCM INSTITUTE Praha som sa venovala štúdiu liečby nasledujúcich problémov a odborov: migrény - bolesti hlavy, hypertenzia, srcdové arytmie, reumatizmy, bolestivé stavy pohybového aparátu, kožné ochorenia, urológia, mužská neplodnosť, gynekológia, pediatria, gastroenterológia, diabetes mellitus, atopie, systémový lupus, ochorenia zmyslových orgánov, ochorenia štítnej žľazy, psychosomatika.
 • odborná prax TČM 2021 - INSPIRITA - klinika čínské medicíny Praha (MUDr. Dagmar Komárková)
 • odborná prax TČM 2021 - TCM CLINIC klinika čínské medicíny Praha
 • odborná prax TČM 2021 - TCM SLOVAKIA klinika čínskej medicíny Bratislava
 • odborná prax TČM 2020 - bylinkáreň v TCM SLOVAKIA klinika čínskej medicíny Bratislava
 • marec 2019 - kurz Bachove esencie - akupúnktura a akupresúra s MUDr. Dagmar Komárkovou
 • november 2018 - november 2019 - kurz Cesta k harmónii podľa 5 lelementov + alchymická akupunktúra s MUDr. Dagmar Komárkovou
 • jún 2019 - kurz Aurikuloterapia - ušná akupunktrúra s Ing. Norbertom Synčákom
 • jún 2018 - kurz Kineziotejping s PHDr. Alenou Opálenou
 • máj 2017 - kurz Klasická čínska medicína - konštitučná dietetika s Ing. Norbertom Synčákom
 • november 2017 - kurz Klasická čínska medicína - nebeské kmene a koštitučná energia človeka s Ing. Norbertom Synčákom
 • november 2011 - kurz Manuálna lymfodrenáž - s Mgr. Miroslavom Masárom a Ľubomírom Masárom z masérskej školy REMAS Piešťany
 • kurz Myofasciálna masáž s Mgr.Ezechielom Kováčom
 • rekvalifikačný kurz masér s Jánom Škodom
 • kurz Dornova metóda
 • kurz Baby masáž
 • kurz Lomi - Lomi - havajská masáž
 • kurz Medová masáž
 • kurz Čínska energetická masáž